หน้าแรก เกี่ยวกับสาขา โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อสาขา
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม   >   MeTHAI CONTEST 2019
 
ข่าวสารและกิจกรรม
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม

< กลับหน้ารวมข่าว
 

 

MeTHAI CONTEST 2019
ข่าววันที่: 25 ม.ค. 2563 
 
 

วันที่ 24 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest : MeThai Contest 2019 ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอด การทำความดีเพื่อแผ่นดิน” และค่านิยมไทย 12 ประการ โดยได้รับความร่วมมือจาก 11 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่เข้าร่วมส่งประกวดผลงาน นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย”  ณ ห้องประชุม 1503 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

 

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.